Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 15758

STN EN ISO 15758

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 15758
Platnosť: Valid
Pages 18
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Tepelnovlhkostné vlastnosti zariadení budov a priemyselných prevádzok. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy studených potrubí (ISO 15758: 2014)
English title Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems (ISO 15758:2014)
Publication date 01. 11. 2014
Withdrawal date
ICS: 91.120.10, 91.140.01
Triediaci znak: 73 0594
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15758:2014, idt ISO 15758:2014
Vestník: 10/14
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 14114:2002-12 (73 0594)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: