Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 15927-5

STN EN ISO 15927-5

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 15927-5
Validity: Valid
Number of pages: 16
Language:
EN
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)
English title Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927-5:2004)
Release Date: 01. 05. 2005
Date of withdrawal:
ICS: 07.060, 91.120.10, 91.120.30
Sorting character/National clasification code 73 0702
Level of incorporation: idt EN ISO 15927-5:2004, idt ISO 15927-5:2004
Official Journal 04/05
Amendments Zmena A1 V 03/12
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: