Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.320

Number of records: 295

Back
01 2728 Valid

Farby svetelných návestí v železničnej doprave

Release Date: 15.06.1990

73 0875 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie

Release Date: 29.03.1991

73 6266 Valid

Protinárazové zábrany mostov nad pozemnými komunikáciami

Release Date: 01.11.1994

40 2050 Valid

Atómová energia. Prevádzkové a skúšobné požiadavky na detegovanie kritického stavu a na bezpečnostné poplachové systémy

Release Date: 01.02.1997

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Release Date: 01.08.2002

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

Release Date: 01.08.2002

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

Release Date: 01.07.2003

33 4594 Valid

Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.11.2003

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Release Date: 01.11.2004

33 4596 Valid

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 4: Indikačné zariadenia využívané v poplachových dohľadových strediskách

Release Date: 01.08.2005

92 0425 Valid

Dymové signalizačné zariadenia

Release Date: 01.03.2006

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Release Date: 01.12.2006

33 4591 Valid

Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie

Release Date: 01.04.2007

33 4591 Valid

Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie

Release Date: 01.05.2007

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Release Date: 01.06.2007

33 4599 Valid

Usmernenie na dosiahnutie zhody poplachových systémov so smernicami ES

Release Date: 01.04.2008

83 3531 Valid

Ergonómia. Výstražné signály pre verejné priestranstvá a pracovné oblasti. Akustické výstražné signály (ISO 7731: 2003)

Release Date: 01.01.2009

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

Release Date: 01.03.2009

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

Release Date: 01.03.2009

33 4591 Valid

Súbor vysvetlení k normám na poplachové systémy

Release Date: 01.03.2009

92 0425 Valid

Dymové signalizačné zariadenia

Release Date: 01.04.2009

Dotaz zabral 0,443s.