Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.320

Number of records: 295

Back
33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Release Date: 01.08.2013

33 4593 Valid

Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupov. Požiadavky na systém a jeho súčasti

Release Date: 01.01.2014

37 8332 Valid

Elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných budovách, karavanoch a plavidlách. Návod na výber, inštaláciu, používanie a údržbu

Release Date: 01.01.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Release Date: 01.06.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Release Date: 01.06.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Release Date: 01.06.2014

33 4596 Valid

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2: Požiadavky na prijímač/vysielač chránených priestorov

Release Date: 01.08.2014

33 4596 Valid

Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 3: Požiadavky na prijímač/vysielač prijímacieho centra

Release Date: 01.08.2014

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Obrazové prenosové protokoly. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.08.2014

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-2: Obrazové prenosové protokoly. Implementácia IP interoperability založená na službách HTTP a REST

Release Date: 01.08.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

Release Date: 01.08.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

Release Date: 01.08.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Release Date: 01.08.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Release Date: 01.08.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Release Date: 01.08.2014

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-1: Požiadavky na obrazové systémy

Release Date: 01.10.2014

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-2: Obrazový prenos. Všeobecné požiadavky na obrazový prenos

Release Date: 01.10.2014

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 10: Špecifické požiadavky na použitie prijímača/vysielača chránených priestorov (SPT)

Release Date: 01.02.2015

33 4591 Valid

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 9: Overenie poplachu. Metódy a zásady

Release Date: 01.02.2015

33 4592 Valid

Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-1: Požiadavky na obrazové systémy

Release Date: 01.02.2015

33 4590 Valid

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov: Požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a tiesňových systémov, systémov CCTV, systémov kontroly vstupu a systémov privolania pomoci

Release Date: 01.04.2015

Dotaz zabral 0,011s.