Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 23.020.01

Počet záznamov: 18

Back
25 7511 Valid

Prepravné tanky (cisterny) na kvapaliny. Technické požiadavky. Metódy skúšania

Vydanie: 01.01.2002

73 1405 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vydanie: 01.12.2012

73 1405 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vydanie: 01.12.2012

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia medzipriestorov, ochranných povlakov a ochranných plášťov

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 6: Senzory v monitorovacích sondách

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia systémov zisťovania netesností založených na senzoroch

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia kvapalinových systémov nádrží

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia tlakových a vákuových systémov

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

Vydanie: 01.01.2017

73 1405 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vydanie: 01.01.2019

07 9145 Valid

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Ukazovateľ stavu naplnenia tlakových nádob na skvapalnené ropné plyny (LPG)

Vydanie: 01.01.2023

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

Vydanie: 01.12.2003

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Kvapalinový systém pre nádrže

Vydanie: 01.01.2004

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre medzipriestor. Ochrana proti netesnostiam pomocou vnútorných obložení (poťahom) a ochrannými plášťami

Vydanie: 01.01.2004

73 1405 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vydanie: 01.08.2007

73 1405 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vydanie: 01.11.2009

07 9145 Withdraw

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Ukazovateľ stavu naplnenia tlakových nádob na skvapalnené ropné plyny (LPG)

Vydanie: 01.09.2012

73 1405 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vydanie: 01.10.2017

Dotaz zabral 0,410s.