Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.120.60

Number of records: 144

Back
34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 1: Návod na použitie

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

35 4175 Withdrawn

Ističe pre zariadenia (CBE) (obsahuje zmenu A1:1994)

Release Date: 01.11.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Oddiel 4: Metódy na stanovenie spôsobilosti slaboprúdových kontaktov. Osobitné skúšky

Release Date: 01.11.2001

35 7181 Withdrawn

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.12.2001

35 4102 Withdrawn

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Rozmery. Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.12.2001

35 7190 Withdrawn

Plynom izolované rozvádzače s kovovými krytmi na menovité napätia 72,5 kV a viac

Release Date: 01.12.2001

35 7190 Withdrawn

Plynom izolované rozvádzače s kovovými krytmi na menovité napätia 72,5 kV a viac

Release Date: 01.12.2001

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 5: Osobitné požiadavky na rozvádzače určené na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejných miestach. Káblové rozvodné skrine na rozvod energie v sieťach

Release Date: 01.12.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje NN. 4. časť: Stýkače a spúšťače motorov. 1. oddiel: Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

Release Date: 01.12.2001

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje NN. 4. časť: Stýkače a spúšťače motorov. 1. oddiel: Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

Release Date: 01.12.2001

34 1570 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 2: Jednofázové odpájače, uzemňovacie spínače a spínače s Um nad 1 kV

Release Date: 01.01.2002

35 7181 Withdrawn

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.01.2002

35 7176 Withdrawn

Kryty zo zliatin hliníka na odliatky vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Release Date: 01.01.2002

35 7177 Withdrawn

Kryty z tvárneného hliníka a zliatin hliníka na odliatky vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Release Date: 01.01.2002

35 7178 Withdrawn

Kryty z ocele vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Release Date: 01.01.2002

35 7179 Withdrawn

Zložené zvárané kryty zo zliatin hliníka na odliatky a na tvárnenie vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Release Date: 01.01.2002

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.02.2002

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.02.2002

Dotaz zabral 0,340s.