Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ENV 50123-7-1

STN P ENV 50123-7-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P ENV 50123-7-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 1: Návod na použitie
English title Railway applications. Fixed installations. D.C. switchgear. Part 7: Measurement, control and protection devices for specific use in d.c. traction systems. Section 1: Application guide
Release Date: 01. 10. 2001
Date of withdrawal: 01. 12. 2004
ICS: 29.120.60, 29.130.01, 29.280, 45.020
Sorting character/National clasification code 34 1560
Level of incorporation: idt ENV 50123-7-1:1998
Official Journal 09/01
Amendments Zmena *1 V 07/04
Replaced by: STN EN 50123-7-1:2003-09 (34 1560)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: ENV 50123-7-1 poskytuje podporu, návod a požiadavky na konštrukciu ochranných, ovládacích a meracích systémov inštalácií jednosmerného prúdu.