Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50123-6

STN EN 50123-6

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 50123-6
Validity: Withdrawn
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu
English title Railway applications. Fixed installations. D.C. switchgear. Part 6: D.C. switchgear assemblies
Release Date: 01. 10. 2001
Date of withdrawal: 01. 09. 2005
ICS: 29.120.60, 29.130.01, 45.020
Sorting character/National clasification code 34 1560
Level of incorporation: idt EN 50123-6:1998
Official Journal 09/01
Amendments Zmena *1 V 07/04
Replaced by: STN EN 50123-6:2003-09 (34 1560)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto EN 50123-6 platí pre kovové kryté a nekryté rozvádzače na jednosmerný prúd určené na používanie vo vnútorných pevných zariadeniach trakčných sústav s napätím neprevyšujúcim 3000 V.