Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.120.60

Počet záznamov: 144

Back
34 1560 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 1: Návod na použitie

Vydanie: 01.10.2001

34 1560 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Vydanie: 01.10.2001

34 1560 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Vydanie: 01.10.2001

34 1560 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Vydanie: 01.10.2001

35 4175 Withdraw

Ističe pre zariadenia (CBE) (obsahuje zmenu A1:1994)

Vydanie: 01.11.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Oddiel 4: Metódy na stanovenie spôsobilosti slaboprúdových kontaktov. Osobitné skúšky

Vydanie: 01.11.2001

35 7181 Withdraw

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Vydanie: 01.12.2001

35 4102 Withdraw

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia na priemyselné účely. Rozmery. Všeobecné pravidlá

Vydanie: 01.12.2001

35 7190 Withdraw

Plynom izolované rozvádzače s kovovými krytmi na menovité napätia 72,5 kV a viac

Vydanie: 01.12.2001

35 7190 Withdraw

Plynom izolované rozvádzače s kovovými krytmi na menovité napätia 72,5 kV a viac

Vydanie: 01.12.2001

35 7107 Withdraw

Rozvádzače nn. Časť 5: Osobitné požiadavky na rozvádzače určené na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejných miestach. Káblové rozvodné skrine na rozvod energie v sieťach

Vydanie: 01.12.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje NN. 4. časť: Stýkače a spúšťače motorov. 1. oddiel: Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

Vydanie: 01.12.2001

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje NN. 4. časť: Stýkače a spúšťače motorov. 1. oddiel: Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov

Vydanie: 01.12.2001

34 1570 Withdraw

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 2: Jednofázové odpájače, uzemňovacie spínače a spínače s Um nad 1 kV

Vydanie: 01.01.2002

35 7181 Withdraw

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Vydanie: 01.01.2002

35 7176 Withdraw

Kryty zo zliatin hliníka na odliatky vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Vydanie: 01.01.2002

35 7177 Withdraw

Kryty z tvárneného hliníka a zliatin hliníka na odliatky vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Vydanie: 01.01.2002

35 7178 Withdraw

Kryty z ocele vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Vydanie: 01.01.2002

35 7179 Withdraw

Zložené zvárané kryty zo zliatin hliníka na odliatky a na tvárnenie vysokonapäťových rozvádzačov izolovaných plynom

Vydanie: 01.01.2002

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Vydanie: 01.02.2002

35 4101 Withdraw

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Vydanie: 01.02.2002

Dotaz zabral 0,410s.