Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.280

Number of records: 293

Back
36 2312 Valid

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 2: Pantografové zberače koľajových vozidiel metra a električiek

Release Date: 01.05.2011

34 1505 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

Release Date: 01.09.2011

34 1505 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu

Release Date: 01.09.2011

34 1505 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu

Release Date: 01.09.2011

34 1505 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

Release Date: 01.09.2011

36 2313 Valid

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

Release Date: 01.08.2012

34 1508 Valid

Účinky elektromagnetickej interferencie spôsobenej vysokonapäťovými elektrickými trakčnými sieťami striedavého prúdu a/alebo vysokonapäťovými napájacími sieťami striedavého prúdu na potrubia

Release Date: 01.11.2012

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Zvodiče prepätia a prístroje na obmedzenie napätia v sieťach jednosmerného prúdu. Časť 1: Zvodiče prepätia

Release Date: 01.12.2012

34 1505 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

Release Date: 01.12.2012

34 1530 Valid

Dráhové aplikácie. Napájanie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu napájania (napájacích staníc) a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability

Release Date: 01.03.2013

34 1558 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Drážkované trolejové drôty z medi a zo zliatin medi

Release Date: 01.05.2013

33 3500 Valid

Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí

Release Date: 01.07.2013

34 1570 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Vypínače s menovitým napätím nad 1 kV

Release Date: 01.07.2013

34 1570 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 2: Odpájače, uzemňovacie spínače a spínače s menovitým napätím nad 1 kV

Release Date: 01.07.2013

34 1530 Valid

Dráhové aplikácie. Napájanie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu napájania (napájacích staníc) a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability

Release Date: 01.12.2013

34 1570 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Vypínače s menovitým napätím nad 1 kV

Release Date: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Vnútorné odpájače, odpínače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Zvodiče prepätia a prístroje na obmedzenie napätia v sieťach jednosmerného prúdu. Časť 2: Prístroje na obmedzenie napätia

Release Date: 01.12.2014

33 3504 Valid

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 1: Koľajové vozidlá a zariadenia na koľajových vozidlách

Release Date: 01.04.2015

34 1505 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

Release Date: 01.05.2015

Dotaz zabral 0,429s.