Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50123-4/Zmena A1

STN EN 50123-4/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50123-4/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 4
language
SK
hard copy 2,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) without ability to print, with ability to copy 2,80€
c) with ability to print and copy 3,64€
Slovak title Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu
English title Railway applications. Fixed installations. D.C. switchgear. Part 4: Outdoor d.c. switch-disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
Publication date 01. 02. 2014
Withdrawal date
ICS: 29.120.60, 29.280, 45.020
Triediaci znak: 34 1560
Úroveň zapracovania: idt EN 50123-4:2003/A1:2013
Vestník: 01/14
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť súboru EN 50123 stanovuje požiadavky na vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu.