Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.040.30

Počet záznamov: 20

Back
30 0110 Valid

Cestné motorové vozidlá. Symboly ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Vydanie: 12.01.1987

30 5110 Valid

Elektronické taxametre

Vydanie: 01.12.2001

01 8534 Valid

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Postup pri posudzovaní vhodnosti používania počas vedenia motorového vozidla (ISO 17287: 2003)

Vydanie: 01.12.2003

30 0735 Valid

Cestné vozidlá. Dosah vodiča na ručné ovládače

Vydanie: 01.09.2004

30 0070 Valid

Cestné vozidlá. Bezpečnosť mechanických plomb použitých v tachografoch. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.06.2017

30 0732 Valid

Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách

Vydanie: 01.02.2024

30 5100 Withdraw

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Všeobecné technické požiadavky. Metódy skúšania

Vydanie: 17.12.1982

30 5102 Withdraw

Palivomery elektrické automobilové. Technické požiadavky. Metódy skúšania

Vydanie: 24.01.1983

30 5010 Withdraw

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Pripojovacie rozmery

Vydanie: 25.04.1983

30 5120 Withdraw

Snímače elektrických teplomerov pre motorové vozidlá. Rozmery

Vydanie: 04.02.1986

30 5103 Withdraw

Rýchlomery automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Vydanie: 29.04.1986

30 5107 Withdraw

Tlakomery a ukazovatele tlaku automobilové. Hlavné a pripojovacie rozmery

Vydanie: 15.02.1988

30 5105 Withdraw

Otáčkomery automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Vydanie: 12.09.1988

30 5106 Withdraw

Teplomery elektrické automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Vydanie: 12.09.1988

30 0111 Withdraw

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a ukazovateľov

Vydanie: 01.11.1995

01 8530 Withdraw

Cestné vozidlá. Meranie vizuálneho vnímania vodiča vzhľadom na dopravné informačné a riadiace systémy. Časť 1: Definície a parametre (ISO 15007-1:2002)

Vydanie: 01.04.2003

01 8531 Withdraw

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Princípy vedenia dialógu a podávania správ (ISO 15005: 2002)

Vydanie: 01.12.2003

01 8532 Withdraw

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Vymedzenie a podávanie správ pre vizuálne zobrazenie vo vozidle (ISO 15008: 2003)

Vydanie: 01.12.2003

30 0111 Withdraw

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a oznamovačov (obsahuje zmenu Amd1: 2001 + Amd4 :2001 a opravu TC1: 2001)

Vydanie: 01.07.2004

30 0732 Withdraw

Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách

Vydanie: 01.09.2004

Dotaz zabral 0,408s.