Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 43.040.30

Number of records: 20

Back
30 0110 Valid

Cestné motorové vozidlá. Symboly ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Release Date: 12.01.1987

30 5110 Valid

Elektronické taxametre

Release Date: 01.12.2001

01 8534 Valid

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Postup pri posudzovaní vhodnosti používania počas vedenia motorového vozidla (ISO 17287: 2003)

Release Date: 01.12.2003

30 0735 Valid

Cestné vozidlá. Dosah vodiča na ručné ovládače

Release Date: 01.09.2004

30 0070 Valid

Cestné vozidlá. Bezpečnosť mechanických plomb použitých v tachografoch. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2017

30 0732 Valid

Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách

Release Date: 01.02.2024

30 5100 Withdrawn

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Všeobecné technické požiadavky. Metódy skúšania

Release Date: 17.12.1982

30 5102 Withdrawn

Palivomery elektrické automobilové. Technické požiadavky. Metódy skúšania

Release Date: 24.01.1983

30 5010 Withdrawn

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Pripojovacie rozmery

Release Date: 25.04.1983

30 5120 Withdrawn

Snímače elektrických teplomerov pre motorové vozidlá. Rozmery

Release Date: 04.02.1986

30 5103 Withdrawn

Rýchlomery automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Release Date: 29.04.1986

30 5107 Withdrawn

Tlakomery a ukazovatele tlaku automobilové. Hlavné a pripojovacie rozmery

Release Date: 15.02.1988

30 5105 Withdrawn

Otáčkomery automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Release Date: 12.09.1988

30 5106 Withdrawn

Teplomery elektrické automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Release Date: 12.09.1988

30 0111 Withdrawn

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a ukazovateľov

Release Date: 01.11.1995

01 8530 Withdrawn

Cestné vozidlá. Meranie vizuálneho vnímania vodiča vzhľadom na dopravné informačné a riadiace systémy. Časť 1: Definície a parametre (ISO 15007-1:2002)

Release Date: 01.04.2003

01 8531 Withdrawn

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Princípy vedenia dialógu a podávania správ (ISO 15005: 2002)

Release Date: 01.12.2003

01 8532 Withdrawn

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Vymedzenie a podávanie správ pre vizuálne zobrazenie vo vozidle (ISO 15008: 2003)

Release Date: 01.12.2003

30 0111 Withdrawn

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a oznamovačov (obsahuje zmenu Amd1: 2001 + Amd4 :2001 a opravu TC1: 2001)

Release Date: 01.07.2004

30 0732 Withdrawn

Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách

Release Date: 01.09.2004

Dotaz zabral 0,410s.