Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 45.020

Number of records: 138

Back
34 2650 Valid

Predpisy pre železničné priecestné zabezpečovacie zariadenia

Release Date: 24.12.1981

34 2650 Valid

Predpisy pre železničné priecestné zabezpečovacie zariadenia

Release Date: 01.08.1989

01 2728 Valid

Farby svetelných návestí v železničnej doprave

Release Date: 15.06.1990

36 0061 Valid

Osvetľovanie železničného priestranstva

Release Date: 05.04.1991

34 2617 Valid

Určovanie a overovanie ukazovateľov spoľahlivosti železničných zabezpečovacích zariadení

Release Date: 01.12.1992

34 2600 Valid

Elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia

Release Date: 01.09.1993

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 2600 Valid

Elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia

Release Date: 01.09.2004

34 1506 Valid

Dráhové aplikácie. Bezpečnostné opatrenia pre osoby pracujúce na vrchných trolejových vedeniach alebo v ich blízkosti

Release Date: 01.04.2008

87 2448 Valid

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná EN na sledovacie zemské stanice na vlakoch (EST) pracujúce vo frekvenčných pásmach 14/12 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Release Date: 01.06.2008

34 1525 Valid

Dráhové aplikácie. Systém rádiového diaľkového riadenia trakčných vozidiel nákladnej dopravy v multitrakčnej prevádzke

Release Date: 01.06.2008

34 2670 Valid

Koľajové vozidlá. Komunikácia medzi vozidlami a medzi vlakom a zariadeniami na trati. Časť 1: Dátový slovník a pravidlá na funkčnú normalizáciu

Release Date: 01.06.2008

28 2251 Valid

Železnice. Akustika. Meranie hluku v koľajových vozidlách (ISO 3381: 2005)

Release Date: 01.09.2011

34 2670 Valid

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v prenosových systémoch

Release Date: 01.11.2011

34 2680 Valid

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy

Release Date: 01.11.2012

34 2670 Valid

Koľajové vozidlá. Komunikácia medzi vozidlami a medzi vlakom a zariadeniami na trati. Časť 2: Technický obsah normalizácie v oblasti vzájomnej komunikácie

Release Date: 01.12.2012

28 2250 Valid

Železnice. Akustika. Meranie hluku emitovaného koľajovými vozidlami (ISO 3095: 2013)

Release Date: 01.12.2013

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.02.2014

34 2680 Valid

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy

Release Date: 01.07.2014

33 3590 Valid

Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov

Release Date: 01.06.2017

Dotaz zabral 0,391s.