Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50123-1

STN EN 50123-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 50123-1
Platnosť: Valid
Pages 48
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne
English title Railway applications. Fixed installations. D.C. switchgear. Part 1: General
Publication date 01. 08. 2004
Withdrawal date
ICS: 29.120.60, 45.020
Triediaci znak: 34 1560
Úroveň zapracovania: idt EN 50123-1:2003
Vestník: 07/04
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 50123-1:2003-09 (34 1560)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Súbor EN 50123 špecifikuje požiadavky na spínacie a riadiace zariadenia jednosmerného peúdu a je určený na pevné elektrické inštalácie.