Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020

Number of records: 458

Back
42 0180 Valid

Ocele a oceľové výrobky valcované za tepla určené pre stavbu plavidiel. Značky a technické dodacie predpisy

Release Date: 01.10.1992

32 5211 Valid

Lodné potrubné sústavy. Spojky na príjem paliva a oleja. Pripájacie rozmery

Release Date: 01.05.1993

32 8230 Valid

Kotvový inventár. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL

Release Date: 01.05.1993

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 305: Vybavenie - akumulátorové batérie

Release Date: 01.09.1993

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Release Date: 01.11.1993

87 0067 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania

Release Date: 01.01.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-6: Klasifikácia podmienok prostredia. Prostredie na lodiach

Release Date: 01.02.1994

87 0067 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiotelexové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania

Release Date: 01.03.1994

32 3211 Valid

Stavba lodí. Kormidelné zariadenie. Servomotory. Hodnoty krútiacich momentov

Release Date: 01.08.1994

32 0041 Valid

Stavba lodí. Meranie hluku a vibrácií na plavidle a v jeho okolí

Release Date: 01.09.1994

32 6050 Valid

Lodné elektrozariadenie. Akumulátorovne a akumulátorové skrine. Technické požiadavky

Release Date: 01.03.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Release Date: 01.03.1995

32 6830 Valid

Lodné elektrozariadenie. Lodné strojové elektrické telegrafy. Technické požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.03.1995

32 1008 Valid

Stavba lodí. Tvary a obrysy lodí. Číselné vyjadrenie prvkov určujúcich geometrický tvar lodného trupu

Release Date: 01.03.1995

32 2710 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Pevné palubné oceľové schody

Release Date: 01.03.1995

32 0470 Valid

Stavba lodí. Člnové kontajnery 1. radu. Hlavné rozmery

Release Date: 01.04.1995

32 0853 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Otvorené záchranné veslové člny

Release Date: 01.04.1995

32 2885 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Palubné otvory

Release Date: 01.04.1995

73 6632 Valid

Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

Release Date: 01.10.1995

32 1009 Valid

Stavba lodí. Hlavné rozmery lodí. Terminológia a definície na počítačové spracovanie

Release Date: 01.10.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-6: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Prostredie na lodiach

Release Date: 01.12.1995

Dotaz zabral 0,440s.