Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020.60

Number of records: 56

Back
32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 1: Základné požiadavky

Release Date: 01.12.2019

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 306: Vybavenie. Svietidlá a ich príslušenstvo

Release Date: 01.05.1993

32 6602 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 203: Konštrukcia systému. Akustické a optické signály

Release Date: 01.09.1993

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Vybavenie. Elektrické rozvádzače

Release Date: 01.10.1993

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 501: Špeciálne požiadavky na elektrické pohonné stroje lodí

Release Date: 01.11.1993

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. 502. časť: Tankové lode

Release Date: 01.02.1995

32 6603 Withdrawn

Elektrická inštalácia na lodiach. 351. časť: Izolačné materiály pre lodné silnoprúdové káble

Release Date: 01.02.1995

32 6603 Withdrawn

Elektrická inštalácia na lodiach. 359. časť: Materiály plášťov pre lodné silnoprúdové a telekomunikačné káble

Release Date: 01.02.1995

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Výber a inštalácia káblov pre rozvod nízkeho napätia

Release Date: 01.10.1995

32 6602 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. 204. časť: Návrh systému - Elektrické a elektrohydraulické kormidlové zariadenie

Release Date: 01.10.1996

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. 505. časť: Špeciálne vlastnosti. Plávajúce príbrežné vŕtacie súpravy

Release Date: 01.11.1996

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky

Release Date: 01.04.1997

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Čast 353: Jednožilové a viacžilové káble s vytláčanou pevnou izoláciou na menovité napätie 1 kV a 3 kV

Release Date: 01.04.1997

32 6602 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 201: Návrh systému – všeobecne

Release Date: 01.04.1997

32 6601 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 101: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.1997

32 0883 Withdrawn

Malé plavidlá. Elektrické prístroje. Ochrana pred vznietením okolitých horľavých plynov

Release Date: 01.12.1997

32 3004 Withdrawn

Stavba lodí. Magnetické kompasy triedy A, zariadenia na odčítanie azimutu a kompasnice. Skúšky a certifikácia

Release Date: 01.01.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Release Date: 01.10.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Vybavenie. Elektrické rozvádzače

Release Date: 15.10.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Výber a inštalácia káblov pre rozvod nízkeho napätia

Release Date: 15.10.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 354: Jednožilové a trojžilové káble s vytláčanou pevnou izoláciou na menovité napätie 6 kV, 10 kV a 15 kV

Release Date: 01.01.1999

Dotaz zabral 0,396s.