Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020.60

Number of records: 56

Back
32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 305: Vybavenie - akumulátorové batérie

Release Date: 01.09.1993

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Release Date: 01.11.1993

32 6050 Valid

Lodné elektrozariadenie. Akumulátorovne a akumulátorové skrine. Technické požiadavky

Release Date: 01.03.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Release Date: 01.03.1995

32 6830 Valid

Lodné elektrozariadenie. Lodné strojové elektrické telegrafy. Technické požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.03.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.03.1996

32 0816 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky

Release Date: 01.09.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 307. časť: Vybavenie - spotrebiče na kúrenie a varenie

Release Date: 01.10.1996

32 6604 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Release Date: 01.03.1997

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Release Date: 01.10.1998

32 6604 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Release Date: 01.01.2000

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.04.2000

32 6610 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach, pohyblivých a pevných pobrežných zariadeniach. Časť l: Postup výpočtu skratového prúdu v trojfázových striedavých sústavách

Release Date: 01.09.2000

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 502: Tankové lode. Osobitné charakteristiky

Release Date: 01.08.2001

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Release Date: 01.12.2001

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Release Date: 01.08.2015

33 2000 Valid

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-730: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prípojky na pevnine pre plavidlá vnútrozemskej plavby

Release Date: 01.01.2016

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Release Date: 01.01.2016

32 8706 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, minimálne 250 A

Release Date: 01.08.2017

32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 3: Palubná jednotka, dodatočné požiadavky

Release Date: 01.12.2019

32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 2: Pobrežná jednotka, dodatočné požiadavky

Release Date: 01.12.2019

Dotaz zabral 0,323s.