Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.60

Počet záznamov: 56

Back
32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 1: Základné požiadavky

Vydanie: 01.12.2019

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 306: Vybavenie. Svietidlá a ich príslušenstvo

Vydanie: 01.05.1993

32 6602 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 203: Konštrukcia systému. Akustické a optické signály

Vydanie: 01.09.1993

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Vybavenie. Elektrické rozvádzače

Vydanie: 01.10.1993

32 6605 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 501: Špeciálne požiadavky na elektrické pohonné stroje lodí

Vydanie: 01.11.1993

32 6605 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. 502. časť: Tankové lode

Vydanie: 01.02.1995

32 6603 Withdraw

Elektrická inštalácia na lodiach. 351. časť: Izolačné materiály pre lodné silnoprúdové káble

Vydanie: 01.02.1995

32 6603 Withdraw

Elektrická inštalácia na lodiach. 359. časť: Materiály plášťov pre lodné silnoprúdové a telekomunikačné káble

Vydanie: 01.02.1995

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Výber a inštalácia káblov pre rozvod nízkeho napätia

Vydanie: 01.10.1995

32 6602 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. 204. časť: Návrh systému - Elektrické a elektrohydraulické kormidlové zariadenie

Vydanie: 01.10.1996

32 6605 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. 505. časť: Špeciálne vlastnosti. Plávajúce príbrežné vŕtacie súpravy

Vydanie: 01.11.1996

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky

Vydanie: 01.04.1997

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Čast 353: Jednožilové a viacžilové káble s vytláčanou pevnou izoláciou na menovité napätie 1 kV a 3 kV

Vydanie: 01.04.1997

32 6602 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 201: Návrh systému – všeobecne

Vydanie: 01.04.1997

32 6601 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 101: Definície a všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.05.1997

32 0883 Withdraw

Malé plavidlá. Elektrické prístroje. Ochrana pred vznietením okolitých horľavých plynov

Vydanie: 01.12.1997

32 3004 Withdraw

Stavba lodí. Magnetické kompasy triedy A, zariadenia na odčítanie azimutu a kompasnice. Skúšky a certifikácia

Vydanie: 01.01.1998

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Vydanie: 01.10.1998

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Vybavenie. Elektrické rozvádzače

Vydanie: 15.10.1998

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Výber a inštalácia káblov pre rozvod nízkeho napätia

Vydanie: 15.10.1998

32 6603 Withdraw

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 354: Jednožilové a trojžilové káble s vytláčanou pevnou izoláciou na menovité napätie 6 kV, 10 kV a 15 kV

Vydanie: 01.01.1999

Dotaz zabral 0,411s.