Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.020

Počet záznamov: 214

Back
77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Vydanie: 01.01.1987

77 5000 Valid

Typové technológie balenia. Všeobecné ustanovenia

Vydanie: 22.06.1987

77 0230 Valid

Klimatické skúšky ochrannej účinnosti obalov a balenia. Laboratórne modelové skúšky

Vydanie: 12.10.1987

77 0935 Valid

Obaly. Metódy odberu vzoriek na stanovenie množstva mikroorganizmov

Vydanie: 14.07.1988

77 0007 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Baliace zariadenia a stroje

Vydanie: 14.07.1988

98 0000 Valid

Drevený obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

Vydanie: 16.06.1989

77 1000 Valid

Sústava rozmerov obalov

Vydanie: 11.01.1990

77 0641 Valid

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Vydanie: 01.09.1990

77 0107 Valid

Typové bariérové systémy prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Vydanie: 01.11.1990

77 0130 Valid

Fixácia výrobkov v obaloch. Spoločné ustanovenia

Vydanie: 01.11.1990

77 0600 Valid

Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Vydanie: 01.02.1991

77 0062 Valid

Označovanie čiarovým kódom EAN. Metódy hodnotenia čitateľnosti

Vydanie: 15.02.1991

77 0510 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hmotnosti a skutočného objemu. Metóda skúšania

Vydanie: 07.05.1991

77 0511 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie rozmerov. Metóda skúšania

Vydanie: 07.05.1991

77 0512 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hrúbky steny a dna. Metóda skúšania

Vydanie: 07.05.1991

77 0513 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Odolnosť proti nárazu a proti nárazu pri voľnom páde. Metódy skúšania

Vydanie: 01.05.1992

77 0100 Valid

Ochranné balenie. Všeobecné ustanovenia

Vydanie: 01.10.1992

77 0050 Valid

Označovanie nákladov. Spoločné ustanovenia

Vydanie: 01.02.1993

77 0108 Valid

Typové bariérové systémy prepravného balenia hygroskopických výrobkov. Európske prepravné reťazce

Vydanie: 01.05.1993

77 0109 Valid

Typové bariérové systémy prepravného balenia technických výrobkov. Európske prepravné reťazce

Vydanie: 01.10.1993

77 0421 Valid

Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku

Vydanie: 25.11.1993

Dotaz zabral 0,404s.