Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 55.020

Number of records: 214

Back
77 0050 Valid

Označovanie nákladov. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.02.1993

77 0108 Valid

Typové bariérové systémy prepravného balenia hygroskopických výrobkov. Európske prepravné reťazce

Release Date: 01.05.1993

77 0109 Valid

Typové bariérové systémy prepravného balenia technických výrobkov. Európske prepravné reťazce

Release Date: 01.10.1993

77 0421 Valid

Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku

Release Date: 25.11.1993

77 0650 Valid

Prepravné balenie. Skúška stálosti manipulačných jednotiek

Release Date: 01.12.1993

77 0650 Valid

Prepravné balenie. Skúška stálosti manipulačných jednotiek

Release Date: 22.04.1994

42 1414 Valid

Hliníkové plechy plátované meďou - AlCu. Technické dodacie predpisy

Release Date: 01.01.1997

77 0640 Valid

Prepravné balenie. Prevádzkové skúšky v prepravnom reťazci. Záznam údajov

Release Date: 01.11.1997

77 0640 Valid

Prepravné balenie. Prevádzkové skúšky v prepravnom reťazci. Záznam údajov

Release Date: 01.11.1997

77 4001 Valid

Obaly. Hmatateľné výstrahy nebezpečenstva. Požiadavky (ISO 11683:1997)

Release Date: 01.07.2000

77 0672 Valid

Obaly. Prepravné balenie. Skúška ponorením do vody

Release Date: 01.08.2000

77 0215 Valid

Obaly. Vrecia. Opis a metóda merania. Časť 2: Prázdne vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie

Release Date: 01.10.2000

77 0701 Valid

Prepravné služby. Reťaze na prepravu nákladov. Systém vyhlásenia vykonávacích podmienok

Release Date: 01.12.2001

34 7385 Valid

Balenie vodičov na vinutia. Časť 5-2: Cievky s valcovým bubnom s kužeľovými čelami. Špecifikácia na návratné cievky z termoplastického materiálu

Release Date: 01.01.2002

77 7000 Valid

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia

Release Date: 01.04.2002

77 7009 Valid

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov

Release Date: 01.04.2002

77 7010 Valid

Obaly. Optimalizácia energetického zhodnotenia odpadu z obalov

Release Date: 01.10.2002

95 2002 Valid

Služby nákladnej dopravy. Vyhlasovanie a podávanie správ o environmentálnom správaní v sieťach nákladnej dopravy

Release Date: 01.05.2003

77 0370 Valid

Obaly. Stanovenie celkovej aeróbnej biodegradability obalových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda pomocou analýzy uvoľneného oxidu uhličitého

Release Date: 01.08.2003

77 0371 Valid

Obaly. Stanovenie celkovej aeróbnej biodegradability obalových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda pomocou merania kyslíkovej spotreby v uzavretom respirometri

Release Date: 01.08.2003

95 2003 Valid

Preprava. Logistika a služby. Reťazce prepravy tovaru. Pravidlá postupu pri vykonávaní služieb prepravy nákladov

Release Date: 01.09.2003

Dotaz zabral 0,363s.