Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.140.90

Počet záznamov: 203

Späť

Platná

Vydanie: 28.05.1975

CS

Hliník a zliatiny hliníka tvárnené. Plechy, pásy, pruhy, kotúče z hliníka a zliatin hliníka. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.12.1975

SK

Drôty ťahané obyčajné z medi a zliatin medi. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.12.1975

SK

Drôty z medi a zliatin medi. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.10.1983

CS

Rúrky zo zliatin medi pre výmenníky tepla. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.02.1985

SK

Rúrky kruhové z medi a zliatiny medi tenkostenné ťahané za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.06.1986

CS

Plechy, pásy, pruhy a kotúče zo zliatin medi valcované za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.06.1986

CS

Plechy, pásy, pruhy a kotúče z medi a zliatin medi valcované za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1986

Hliník a zliatiny hliníka tvárnené. Plechy, pásy, pruhy, kotúče z hliníka a zliatin hliníka. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.08.1986

CS

Anódy z kadmia. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.09.1986

CS

Tyče z hliníka a zliatin hliníka lisované alebo ťahané. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.09.1986

CS

Tyče kruhové z hliníka a zliatin hliníka ťahané za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.02.1987

CS

Rúrky z medi a zliatin medi. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1987

Hliník a zliatiny hliníka tvárnené. Plechy, pásy, pruhy, kotúče z hliníka a zliatin hliníka. Technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1988

Plechy, pásy, pruhy a kotúče zo zliatin medi valcované za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.07.1988

CS

Rúrky kruhové z medi a zliatin medi ťahané za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 03.08.1988

CS

Rúrky kruhové z medi a zliatin medi lisované za tepla. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.02.1989

SK

Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.04.1989

CS

Hutnícke predvýrobky a výrobky z neželezných kovov a ich zliatin. Označovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.06.1990

CS

Rúrky kruhové zo zliatin medi pre ložiskové puzdrá ťahané za studena. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.06.1990

CS

Rúrky kruhové zo zliatin medi pre ložiskové puzdrá lisované za tepla. Rozmery

Objednať normu

Dotaz zabral 0,405s.