Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.010.01

Number of records: 37

Back
73 4005 Valid

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 3: Hodnotenie stavu a cyklické prehliadky

Release Date: 01.06.2005

72 0006 Valid

Inteligentné označovanie CE stavebných výrobkov

Release Date: 01.01.2019

73 9010 Valid

Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 2: Rámec interakcie (ISO 29481-2: 2012)

Release Date: 01.02.2019

73 9010 Valid

Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 1: Metodika a formát (ISO 29481-1: 2016)

Release Date: 01.02.2019

73 9002 Valid

Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 2: Geometria (ISO 16757-2: 2016)

Release Date: 01.10.2019

73 9002 Valid

Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 1: Koncepcie, architektúra a model (ISO 16757-1: 2015)

Release Date: 01.10.2019

73 9011 Valid

Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 1: Pojmy a princípy (ISO 19650-1: 2018)

Release Date: 01.07.2020

73 9011 Valid

Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 2: Fáza dodania aktív (ISO 19650-2: 2018)

Release Date: 01.07.2020

73 9015 Valid

Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 2: Rámec pre klasifikáciu (ISO 12006-2: 2015)

Release Date: 01.08.2020

97 7133 Valid

Informačný kontajner na odovzdávanie prepojených dokumentov. Špecifikácia výmeny. Časť 1: Kontajner (ISO 21597-1: 2020)

Release Date: 01.10.2020

97 7133 Valid

Informačný kontajner na odovzdávanie prepojených dokumentov. Špecifikácia výmeny. Časť 2: Typy prepojení (ISO 21597-2: 2020)

Release Date: 01.06.2021

73 9017 Valid

Návod na implementáciu vykonávacích plánov BIM (BEP) a požiadaviek na výmenu informácií (EIR) na európskej úrovni na základe EN ISO 19650-1 a -2

Release Date: 01.10.2021

73 9018 Valid

Usmernenie ako porozumieť a používať EN ISO 29481-1 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 1: Metodika a formát

Release Date: 01.04.2022

73 9014 Valid

Informačné modelovanie stavieb (BIM). Dátové šablóny pre stavebné objekty používané v životnom cykle postavených aktív. Pojmy a princípy (ISO 23387: 2020)

Release Date: 01.06.2022

73 9011 Valid

Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 5: Bezpečnostný prístup k manažmentu informácií (ISO 19650-5: 2020)

Release Date: 01.07.2022

73 9012 Valid

Usmernenie ako implementovať EN ISO 19650-1 a -2 v Európe

Release Date: 01.07.2022

73 9011 Valid

Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 3: Prevádzková fáza aktív (ISO 19650-3: 2020)

Release Date: 01.02.2024

73 9011 Valid

Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 4: Výmena informácií (ISO 19650-4: 2022)

Release Date: 01.02.2024

73 9010 Valid

Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 3: Schéma údajov a klasifikácia (ISO 29481-3: 2022)

Release Date: 01.02.2024

73 9015 Valid

Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 3: Rámec pre objektovo orientované informácie (ISO 12006-3: 2022)

Release Date: 01.03.2024

73 4005 Withdrawn

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy

Release Date: 01.06.2005

Dotaz zabral 0,618s.