Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1998-1

STN EN 1998-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1998-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 166
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 36,30€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32,67€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36,30€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47,19€
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Dátum vydania: 01. 12. 2005
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.30, 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-1:2004
Vestník: 11/05
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 07/06, Zmena *NA V 03/09, Oprava *AC V 10/09, Zmena *NA/1 V 03/10, Zmena *NA/2 V 02/12, Zmena *NA/3 V 09/12, Zmena *A1 V 05/13, Zmena *NA+Z4 V 10/23
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1998-1-1:1999-04 (73 0036), STN P ENV 1998-1-2:1999-05 (73 0036), STN P ENV 1998-1-3:1999-05 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1998 sa používa pri navrhovaní a výstavbe pozemných a inžinierskych stavieb v seizmických oblastiach. Jej účelom je zaistiť, že v prípade zemetrasenia: -sú chránené životy ľudí; -poškodenia sú obmedzené; -konštrukcie dôležité pre ochranu obyvateľstva zostanú funkčné.