Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060.01

Number of records: 28

Back
01 3433 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

Release Date: 16.03.1982

01 3433 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

Release Date: 01.08.2001

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.06.2008

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.04.2010

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.12.2010

73 0594 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy (ISO 13788: 2012)

Release Date: 01.07.2013

74 7720 Valid

Profilované jednoplášťové plastové dosky prepúšťajúce svetlo na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.05.2015

74 7722 Valid

Svetlopriepustné ploché viacvrstvové polykarbonátové (PC) dosky na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.07.2015

73 0567 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy (ISO 13786: 2017)

Release Date: 01.02.2018

73 0559 Valid

Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12)

Release Date: 01.04.2019

73 0559 Valid

Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12)

Release Date: 01.08.2022

92 0213 Valid

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

Release Date: 01.02.2023

73 0545 Withdrawn

Skúšanie tepelného odporu stavebných dielcov metódou ustáleného tepelného toku

Release Date: 03.03.1970

73 0545 Withdrawn

Skúšanie tepelného odporu stavebných dielcov metódou ustáleného tepelného toku

Release Date: 01.07.1978

92 0211 Withdrawn

Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2002)

Release Date: 01.12.2003

92 0213 Withdrawn

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podláh vystavené tepelnému pôsobeniu jednotlivého horiaceho prvku

Release Date: 01.05.2004

73 0091 Withdrawn

Eurokód 7. Geotechnické navrhovanie. Časť 2: Inžiniersko-geologický prieskum a skúšanie

Release Date: 01.10.2007

73 0567 Withdrawn

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy (ISO 13786: 2007)

Release Date: 01.08.2008

73 0559 Withdrawn

Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2007)

Release Date: 01.08.2008

93 7709 Withdrawn

Bezpečnostné úschovné objekty. Klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti požiaru. Ľahké protipožiarne úschovné objekty

Release Date: 01.11.2009

92 0213 Withdrawn

Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu

Release Date: 01.09.2011

Dotaz zabral 0,416s.