Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.120.30

Number of records: 8

Back
73 0592 Valid

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných prvkov a konštrukcií. Určenie odolnosti vonkajších stien proti náporovému dažďu pri pulzujúcom tlaku vzduchu

Release Date: 01.01.2002

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov (ISO 15927-1)

Release Date: 01.06.2004

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)

Release Date: 01.05.2005

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)

Release Date: 01.04.2012

73 0716 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Odolnosť strešných skladaných krytín z nespojito ukladaných malých prvkov proti vetrom hnanému dažďu. Skúšobná metóda

Release Date: 01.06.2012

64 3222 Withdrawn

Rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pre odpadové zvodové systémy (nízkoteplotné a vysokoteplotné) v budovách. Špecifikácie

Release Date: 01.07.1996

64 3222 Withdrawn

Rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pre odpadové zvodové systémy (nízkoteplotné a vysokoteplotné) v budovách. Špecifikácie

Release Date: 01.11.2000

73 0594 Withdrawn

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda (ISO 13788:2001)

Release Date: 01.08.2003

Dotaz zabral 0,413s.