Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.30

Number of records: 236

Back
36 1008 Valid

Domáce a podobné elektrické spotrebiče. Klimatizačné jednotky a zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Hodnoty emisie hluku, metódy merania a vyhodnocovania hluku. 1. časť: Všeobecné ustanovenia

Release Date: 01.12.1996

01 1672 Valid

Akustika. Merania na tlmičoch hluku v mieste použitia (in situ) (ISO 11820:1996)

Release Date: 01.05.1999

14 3018 Valid

Odvlhčovače s elektricky poháňanými kompresormi. Skúšky výkonnosti, označovanie, prevádzkové požiadavky a štítok s technickými údajmi

Release Date: 01.01.2000

12 0506 Valid

Vetranie budov. Potrubná sieť. Rozmery kruhových prírub na všeobecné vetranie

Release Date: 01.10.2000

12 0501 Valid

Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu. Rozmery

Release Date: 01.10.2000

12 0559 Valid

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie s použitím zmiešavaného prúdu vzduchu

Release Date: 01.08.2002

12 0556 Valid

Vetranie budov. Koncové súčasti. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie vytesňovacieho prúdenia vzduchu

Release Date: 01.08.2002

12 0560 Valid

Vetranie budov. Koncové jednotky. Aerodynamické skúšanie a hodnotenie koncových jednotiek s konštantným a premenlivým prietokom vzduchu

Release Date: 01.08.2002

12 0553 Valid

Vetranie budov. Koncové súčasti. Prevádzkové skúšky protidažďových žalúzií skúšobným dažďom

Release Date: 01.08.2002

12 8020 Valid

Vetranie budov. Požiadavky na prístrojové vybavenie na meranie rýchlosti vzduchu vo vetraných priestoroch

Release Date: 01.12.2002

12 7060 Valid

Vetranie budov. Stropné koncové súčasti. Skúšky na klasifikáciu konštrukcie

Release Date: 01.12.2002

12 0575 Valid

Vetranie budov. Závesy a podpery vzduchovodov. Požiadavky na pevnosť

Release Date: 01.02.2003

06 0219 Valid

Závesné sálavé ohrievače na plynné palivá. Požiadavky na vetranie priestorov nebytových objektov

Release Date: 01.03.2003

06 0219 Valid

Závesné sálavé ohrievače na plynné palivá. Požiadavky na vetranie priestorov nebytových objektov

Release Date: 01.04.2003

12 0503 Valid

Vetranie budov. Vzduchovody. Rozmery a mechanické požiadavky na pružné rúry

Release Date: 01.04.2003

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-88: Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchu a ich používanie s vykurovacími, ventilačnými alebo klimatizačnými systémami

Release Date: 01.12.2003

12 0510 Valid

Vetranie budov. Nekovové vzduchovody. Vzduchovody z izolačných dosiek

Release Date: 01.04.2004

12 0525 Valid

Vetranie budov. Potrubná sieť. Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu

Release Date: 01.05.2004

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.06.2004

12 7026 Valid

Vetranie budov. Chladiace stropy. Skúšanie a hodnotenie

Release Date: 01.07.2004

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu

Release Date: 01.04.2005

Dotaz zabral 0,424s.