Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.140

Počet záznamov: 15

Back
01 3469 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb. Stavebná časť

Vydanie: 04.08.1989

01 3473 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydromeliorácií

Vydanie: 16.08.1989

32 8701 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Vydanie: 01.12.2004

75 7905 Valid

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

Vydanie: 01.01.2014

32 8706 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, minimálne 250 A

Vydanie: 01.08.2017

32 8702 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky

Vydanie: 01.10.2019

32 8705 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz, do 125 A. Časť 2: Pobrežná jednotka, dodatočné požiadavky

Vydanie: 01.12.2019

03 8381 Withdraw

Katódová ochrana prístavných zariadení

Vydanie: 01.11.2001

32 8701 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Vydanie: 01.05.2004

32 8702 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce nakladacie plochy. Požiadavky, skúšky

Vydanie: 01.06.2004

32 8702 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky

Vydanie: 01.12.2004

32 8702 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky

Vydanie: 01.05.2009

32 8705 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz. Časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky

Vydanie: 01.06.2010

75 7905 Withdraw

Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie

Vydanie: 01.10.2010

32 8702 Withdraw

Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny a mostíky na vnútrozemských vodách. Požiadavky, skúšky

Vydanie: 01.01.2017

Dotaz zabral 0,395s.