Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 13714

STN P CEN/TS 13714

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN P CEN/TS 13714
Platnosť: Valid
Pages 23
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie
English title Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal
Publication date 01. 01. 2014
Withdrawal date
ICS: 77.060, 93.140
Triediaci znak: 75 7905
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 13714:2013
Vestník: 12/13
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: TNI CEN/TR 13714:2010-10 (75 7905)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do 31. 12. 2015.
Predmet normy: