Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12279/Zmena A1

STN EN 12279/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12279/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku
English title Gas supply systems. Gas pressure regulating installations on service lines. Functional requirements
Publication date 01. 02. 2006
Withdrawal date
ICS: 23.060.40, 91.140.40
Triediaci znak: 38 6430
Úroveň zapracovania: idt EN 12279:2000/A1:2005
Vestník: 01/06
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje podstatné všeobecné požiadavky na regulačné zariadenie, ktoré tvorí časť prípojky v systémoch zásobovania plynom.