Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12279/Zmena A1

STN EN 12279/Zmena A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12279/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku
English title Gas supply systems. Gas pressure regulating installations on service lines. Functional requirements
Release Date: 01. 02. 2006
Date of withdrawal:
ICS: 23.060.40, 91.140.40
Sorting character/National clasification code 38 6430
Level of incorporation: idt EN 12279:2000/A1:2005
Official Journal 01/06
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma obsahuje podstatné všeobecné požiadavky na regulačné zariadenie, ktoré tvorí časť prípojky v systémoch zásobovania plynom.