Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-3

STN EN 1991-1-3

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN EN 1991-1-3
Validity: Valid
Number of pages: 48
Language:
SK
Hard copy: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
English title Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Release Date: 01. 05. 2007
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 0035
Level of incorporation: idt EN 1991-1-3:2003
Official Journal 04/07
Amendments Oprava *AC V 05/09, Zmena *NA1 V 02/12, Zmena A1 V 12/15, Zmena *A1 V 04/19
Replaced by:
Repleces: STN EN 1991-1-3:2004-03 (73 0035), STN P ENV 1991-2-3:1999-12 (73 0035), STN EN 1991-1-3/NA:2004-12 (73 0035)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: EN 1991-1-3 poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.