Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1998-2

STN EN 1998-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1998-2
Platnosť: Valid
Pages 112
language
SK
hard copy 31,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 28,62€
b) without ability to print, with ability to copy 31,80€
c) with ability to print and copy 41,34€
Slovak title Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
English title Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges
Publication date 01. 05. 2008
Withdrawal date
ICS: 91.120.25, 93.040
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-2:2005
Vestník: 04/08
Amendments Zmena *NA V 03/09, Zmena *A1 V 07/09, Oprava *AC V 04/10, Zmena *A2 V 05/12
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1998-2:2006-06 (73 0036), STN P ENV 1998-2:1999-05 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť sa prednostne venuje seizmickému navrhovaniu mostov, ktoré horizontálnym seizmickým zaťaženiam odolávajú hlavne ohybom pilierov alebo krajnými podperami; týka sa to mostov, ktoré majú zvislé alebo skoro zvislé systémy pilierov podopierajúcich mostnú nosnú konštrukciu.