Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1997-2

STN EN 1997-2

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1997-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 162
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 36,30€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32,67€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36,30€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47,19€
Slovenský názov: Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia
Anglický názov: Eurocode 7. Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing
Dátum vydania: 01. 06. 2008
Dátum zrušenia:
ICS: 91.060.01, 91.120.20
Triediaci znak: 73 0091
Úroveň zapracovania: idt EN 1997-2:2007
Vestník: 05/08
Zmeny: Zmena *NA V 03/10, Oprava *AC V 11/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1997-2:2007-10 (73 0091), STN P ENV 1997-2:2002-02 (73 0092), STN P ENV 1997-3:2004-03 (73 0091), STN 73 1000:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1997 sa musí používať spolu s EN 1990: 2002, ktorá ustanovuje zásady a požiadavky na bezpečnosť a používateľnosť, opisuje zásady navrhovania a overovania a dáva návod pre príbuzné hľadiská konštrukčnej spoľahlivosti.