Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 6707-1

STN ISO 6707-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN ISO 6707-1
Platnosť: Withdraw
Pages 160
language
SK
hard copy 36,30€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) without ability to print, with ability to copy 36,30€
c) with ability to print and copy 47,19€
Slovak title Pozemné a inžinierske stavby. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny
English title Building and civil engineering. Vocabulary. Part 1: General terms
Publication date 01. 07. 2008
Withdrawal date 01. 04. 2020
ICS: 01.040.91, 01.040.93, 91.010.01, 93.010
Triediaci znak: 73 0000
Úroveň zapracovania: idt ISO 6707-1:2004
Vestník: 06/08
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO 6707 definuje všeobecné termíny s cieľom zaviesť terminológiu použiteľnú v pozemných a inžinierskych stavbách.