Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-2/Zmena NA

STN EN 1992-2/Zmena NA

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1992-2/Zmena NA
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie
English title Eurocode 2. Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules
Release Date: 01. 07. 2008
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30, 91.080.40, 93.040
Sorting character/National clasification code 73 6206
Level of incorporation:
Official Journal 06/08
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Časť 2 eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre mosty a časti mostov z prostého, vystuženého a predpätého betónu, vyrobených z hutného a ľahkého kameniva.