Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13363-1+A1/Oprava AC

STN EN 13363-1+A1/Oprava AC

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13363-1+A1/Oprava AC
Platnosť: Withdraw
Pages 4
language
SK
hard copy 0,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) without ability to print, with ability to copy 0,00€
c) with ability to print and copy 0,00€
Slovak title Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda (Konsolidovaný text)
English title Solar protection devices combined with glazing. Calculation of solar and light transmittance. Part 1: Simplified method
Publication date 01. 04. 2009
Withdrawal date 01. 02. 2018
ICS: 17.180.20, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0701
Úroveň zapracovania: idt EN 13363-1:2003+A1:2007/AC:2008
Vestník: 03/09
Amendments
Replaced by STN EN ISO 52022-1:2018-02 (73 0701)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza zjednodušenú metódu výpočtu založenú na hodnotách súčiniteľa prechodu tepla, priepustnosti solárnej energie zasklenia a na svetelnej priepustnosti a odrazivosti zariadenia slneč-nej ochrany pri určení celkovej priepustnosti solárnej energie zariadenia slnečnej ochrany kombinovaného so zasklením.