Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1998-6

STN EN 1998-6

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1998-6
Platnosť: Valid
Pages 40
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
English title Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance.Part 6:Towers, masts and chimneys
Publication date 01. 04. 2010
Withdrawal date
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-6:2005
Vestník: 03/10
Amendments Zmena *NA V 05/11
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1998-6:2005-12 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmet Eurokódu 8 je definovaný v EN 1998-1:2004, 1.1.1 a predmet tejto normy je definovaný v (2) až (4).Ďalšie časti Eurokódu 8 sú označené v EN 1998-1: 2004, 1.1.3.