Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1998-6

STN EN 1998-6

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1998-6
Validity: Valid
Number of pages: 40
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
English title Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance.Part 6:Towers, masts and chimneys
Release Date: 01. 04. 2010
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.25
Sorting character/National clasification code 73 0036
Level of incorporation: idt EN 1998-6:2005
Official Journal 03/10
Amendments Zmena *NA V 05/11
Replaced by:
Repleces: STN EN 1998-6:2005-12 (73 0036)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Predmet Eurokódu 8 je definovaný v EN 1998-1:2004, 1.1.1 a predmet tejto normy je definovaný v (2) až (4).Ďalšie časti Eurokódu 8 sú označené v EN 1998-1: 2004, 1.1.3.