Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1997-2/Zmena NA

STN EN 1997-2/Zmena NA

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1997-2/Zmena NA
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 2,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 2,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 3,64€
Slovak title Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia
English title Eurocode 7. Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing
Release Date: 01. 04. 2010
Date of withdrawal:
ICS: 91.060.01, 91.120.20
Sorting character/National clasification code 73 0091
Level of incorporation:
Official Journal 03/10
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: EN 1997 sa musí používať spolu s EN 1990: 2002, ktorá ustanovuje zásady a požiadavky na bezpečnosť a používateľnosť, opisuje zásady navrhovania a overovania a dáva návod pre príbuzné hľadiská konštrukčnej spoľahlivosti.