Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1998-3/Oprava AC

STN EN 1998-3/Oprava AC

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1998-3/Oprava AC
Validity: Valid
Number of pages: 6
Language:
EN
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov
English title Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Release Date: 01. 06. 2010
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.25
Sorting character/National clasification code 73 0036
Level of incorporation: idt EN 1998-3:2005/AC:2010
Official Journal 05/10
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: