Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1999-1-1+A1

STN EN 1999-1-1+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1999-1-1+A1
Validity: Valid
Number of pages: 220
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)
English title Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-1:General structural rules
Release Date: 01. 03. 2011
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Sorting character/National clasification code 73 1501
Level of incorporation: idt EN 1999-1-1:2007, idt EN 1999-1-1:2007/A1:2009
Official Journal 02/11
Amendments Zmena *NA V 12/09, Zmena *A2 V 04/14
Replaced by:
Repleces: STN EN 1999-1-1:2007-09 (73 1501)
Note in Official Journal: Národná príloha STN EN 1999-1-1/NA z januára 2010 zostáva v platnosti
Subject of the standard: EN 1999 sa používa na navrhovanie budov a inžinierskych stavieb a inžinierskych diel z hliníka.Vyhovuje princípom a požiadavkám na bezpečnosť a používateľnosť konštrukcií a zásadám ich navrhovania a overovania, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.