Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 0204

STN 92 0204

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 92 0204
Platnosť: Valid
Pages 24
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
English title Fire protection of buildings.Cable line rooms
Publication date 01. 03. 2012
Withdrawal date
ICS: 13.220.20, 13.220.50, 29.240.20, 33.060.40
Triediaci znak: 92 0204
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa vzťahuje na návrh a realizáciu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti káblových kanálov, káblových šácht, káblových mostov, káblových priestorov a inštalačných kanálov a šácht (ďalej len "priestorov káblového rozvodu") a na ich technické vybavenie.