Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.240.20

Počet záznamov: 191

Späť

Platná

Vydanie: 21.12.1957

CS

Kladenie silových káblov v tvárniciach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.03.1961

CS

Oceľové laná pre elektrické vedenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.09.1970

CS

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1975

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1981

CS

Oceľové laná pre elektrické vedenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 27.01.1983

CS

Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1984

CS

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.08.1987

CS

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1988

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.01.1991

SK

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1992

CS

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.12.1992

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 27.10.1995

SK

Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1997

SK

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2000

SK

Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2001

SK

Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

EN

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

EN

Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

EN

Vodiče pre nadzemné elektrické vedenia. Postupy skúšky tečením pri lanovaných vodičoch

Objednať normu

Dotaz zabral 0,409s.