Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 61439-3

STN EN 61439-3

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 61439-3
Platnosť: Valid
Pages 28
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)
English title Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.Part 3:Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)
Publication date 01. 11. 2012
Withdrawal date
ICS: 29.130.20
Triediaci znak: 35 7107
Úroveň zapracovania: idt IEC 61439-3:2012, idt EN 61439-3:2012
Vestník: 10/12
Amendments Oprava AC V 09/19
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 60439-3+A1:1998-06 (35 7107)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto časti IEC 61439 sa definujú špecifické požiadavky na rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).Táto norma platí pre všetky DBO bez ohľadu na to či sú navrhnuté, vyrobené a preverované na báze atypických výrobkov alebo sú úplne štandardizované a vyrábané v hromadných typových dávkach.