Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 341560

Number of records: 51

Back
34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Vnútorné odpájače, odpínače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-1: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Návod na použitie

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-2: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddeľovacie prevodníky prúdu a iné prístroje na meranie prúdu

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-3: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddeľovacie prevodníky napätia a iné prístroje na meranie napätia

Release Date: 01.08.2004

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Zvodiče prepätia a prístroje na obmedzenie napätia v sieťach jednosmerného prúdu. Časť 1: Zvodiče prepätia

Release Date: 01.12.2012

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Vnútorné odpájače, odpínače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.02.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Zvodiče prepätia a prístroje na obmedzenie napätia v sieťach jednosmerného prúdu. Časť 2: Prístroje na obmedzenie napätia

Release Date: 01.12.2014

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.09.2015

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Zvodiče prepätia a prístroje na obmedzenie napätia v sieťach jednosmerného prúdu. Časť 3: Návod na používanie

Release Date: 01.08.2016

34 1560 Valid

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu

Release Date: 01.09.2020

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 5: Bleskoistky a nízkonapäťové obmedzovače na osobitné použitie v jednosmerných sieťach

Release Date: 01.11.2000

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.02.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 5: Bleskoistky a nízkonapäťové obmedzovače na osobitné použitie v jednosmerných sieťach

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie radové odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 1: Návod na použitie

Release Date: 01.10.2001

Dotaz zabral 0,396s.