Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1793-2

STN EN 1793-2

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1793-2
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 16
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 2: Vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach rozptýleného zvukového poľa
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the acoustic performance. Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
Dátum vydania: 01. 04. 2014
Dátum zrušenia: 01. 01. 2019
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6041
Úroveň zapracovania: idt EN 1793-2:2012
Vestník: 03/14
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1793-2:2019-01 (73 6041)
Nahradené normy: STN EN 1793-2:2013-10 (73 6041)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje laboratórnu metódu na meranie vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku v dozvukových podmienkach. Obsahuje posúdenie vlastných charakteristík protihlukových clôn, ktoré možno primerane zostaviť vnútri skúšobného zariadenia opísaného v EN ISO 10140-2 a EN ISO 10140-4. Táto metóda nie je určená na stanovenie vlastných charakteristík vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku, ktoré majú byť inštalované na cestách v nedozvukových podmienkach.