Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12464-2

STN EN 12464-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12464-2
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
English title Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places
Release Date: 01. 10. 2015
Date of withdrawal:
ICS: 91.160.20
Sorting character/National clasification code 36 0074
Level of incorporation: idt EN 12464-2:2014
Official Journal 09/15
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 12464-2:2014-08 (36 0074)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky na osvetlenie vonkajších pracovísk, ktoré zodpovedajú nárokom na zrakovú pohodu a na prevádzku. Uvedené sú všetky bežné zrakové úlohy. Táto európska norma neplatí pre núdzové osvetlenie, pozri EN 1838 a EN 13032-3.Táto európska norma nestanovuje požiadavky na osvetlenie z hľadiska bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci a nebola vypracovaná s uplatnením článku 153 Európskej zmluvy, hoci nároky na osvetlenie v tejto norme obyčajne vyhovujú požiadavkám bezpečnosti. Požiadavky na osvetlenie z hľadiska bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci môžu byť uvedené v smerniciach vychádzajúcich z článku 153 Európskej zmluvy, v národných predpisoch členských štátov, ktoré tieto smernice implementujú, alebo v iných národných predpisoch členských štátov.Táto európska norma neurčuje špecifické riešenia ani neobmedzuje slobodu projektanta využívať nové techniky alebo použiť inovatívne vybavenie.