Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 12464-2

STN EN 12464-2

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 12464-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 32
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
Anglický názov: Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places
Dátum vydania: 01. 10. 2015
Dátum zrušenia:
ICS: 91.160.20
Triediaci znak: 36 0074
Úroveň zapracovania: idt EN 12464-2:2014
Vestník: 09/15
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12464-2:2014-08 (36 0074)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na osvetlenie vonkajších pracovísk, ktoré zodpovedajú nárokom na zrakovú pohodu a na prevádzku. Uvedené sú všetky bežné zrakové úlohy. Táto európska norma neplatí pre núdzové osvetlenie, pozri EN 1838 a EN 13032-3.Táto európska norma nestanovuje požiadavky na osvetlenie z hľadiska bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci a nebola vypracovaná s uplatnením článku 153 Európskej zmluvy, hoci nároky na osvetlenie v tejto norme obyčajne vyhovujú požiadavkám bezpečnosti. Požiadavky na osvetlenie z hľadiska bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci môžu byť uvedené v smerniciach vychádzajúcich z článku 153 Európskej zmluvy, v národných predpisoch členských štátov, ktoré tieto smernice implementujú, alebo v iných národných predpisoch členských štátov.Táto európska norma neurčuje špecifické riešenia ani neobmedzuje slobodu projektanta využívať nové techniky alebo použiť inovatívne vybavenie.