Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1993-1-4/Zmena A1

STN EN 1993-1-4/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1993-1-4/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 17
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele
English title Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-4:General rules.Supplementary rules for stainless steels
Publication date 01. 09. 2015
Withdrawal date
ICS: 91.040.01, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-4:2006/A1:2015
Vestník: 08/15
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1993 uvádza požiadavky na návrh budov a inžinierskych konštrukcií, rozširuje a modifikuje použitie EN 1993 1 1, EN 1993 1 3, EN 1993-1-5 a EN 1993-1-8 na austenitické, austeniticko - feritické a feritické ocele.